Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Baza aparaturowa

Badania składu pierwiastkowego materiałów metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (XRF) Spektrometr Bruker Artax 800, polikapilara 0,1mm

Titan S1 Titan LE Bruker, plamka pomiarowa 6mm, kalibracja dla stopów metali
Identyfikacja materiałów metodą spektroskopii furierowskiej w podczerwieni (FT-IR) Spektrometr FT-IR Shimadzu IR-AFFINITY
Identyfikacja materiałów historycznych metodą spektroskopii ramanowskiej Spektrometr ramanowski Delta Neu, Inspektor Raman
Radiografia cyfrowa Rentgen cyfrowy DIX-Ray, bezprzewodowy panel 440-350mm, 8 linii/mm, lampa 40-100kV
Fotografia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego – widzialnym, ultrafiolecie, podczerwieni oraz w świetle sodowym Zestaw do fotografii:
UV-VIS-IR Fuji IS PRO z obiektywem Coastal Optical 60mm 1:2,8,
UV-VIS-IR Apo Macro
VIS, UV, Na – Canon pełnoklatkowy zzestawem obiektywów
Reflektografia w podczerwieni Zestaw do reflektografii w podczerwieni:
Kamera Hamamatsu C2400 z detektorem Vidicon N2606-06 
Zakres spektralny: 400-2400 nm
Mikroskopia optyczna Mikroskop stereoskopowy SteREO Discovery.V12
Fedometria Przenośny układ fadometryczny zbudowany w LANBOZie
Spektrofotometria optyczna Spektrofotometr USB4000-UV-VIS OceanOptics
Analiza warunków przechowywania obiektów Datalogger T/RH/VIS/UV ELSEC 765C

Kamera termowizyjna NEC ThermoTracer TH7800
Dokumentacja uszkodzeń metodą termografii Zestaw do termografii:
Lampy żarowe
Kamera termowizyjna NEC ThermoTracer TH7800
Określenie materiałów bezpiecznych dla zastosowań muzealnych Zestaw do testów Oddy’ego
Symulacje w komorach klimatycznych Binder GmbH KBF 720
Testy wytrzymałościowe Maszyna wytrzymałościowa Zwick  UTM Z010 DN10kN