Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Ochrona zbiorów: IPM

IPM (ang. Integrated Pest Management – Zintegrowane Zarządzanie Ochroną Przed Szkodnikami) jest strategią Muzeum Narodowego w Krakowie, która ma na celu szeroko pojętą konserwację prewencyjną dzieł sztuki. Polega ona na ochronie dziedzictwa kulturowego przed wszelkimi czynnikami, które mogą wywoływać degradację cennych dzieł.

Zgodnie z założeniami europejskiej normy dotyczącej IPM [FprEN 16790:201(E)], Zintegrowane Zarządzanie Ochroną przed Szkodnikami polega na ograniczaniu niszczącego działania mikroorganizmów na obiekty kultury oraz na środowisko, w którym się znajdują (sale ekspozycyjne, magazyny, etc.). Mikroorganizmami, przyczyniającymi się do powstawania i utrzymywania postępujących już procesów degradacji dzieł sztuki, są np. owady, gryzonie, ptaki, grzyby, bakterie, glony i porosty.

Stosowana w MNK strategia IPM została również rozszerzona o ochronę przed zagrożeniami, które wynikają bezpośrednio z warunków przechowywania i eksponowania zbiorów, takich jak:
• mikroklimat (poziom wilgotności i temperatura wokół obiektu, etc.),
• rodzaj, moc i czas oświetlenia.

MNK wdraża w życie strategię IPM poprzez powołanie tzw. organu wykonawczego IPM, którego członkami są wszyscy pracownicy Muzeum, od pionu sprzątającego, poprzez opiekunów wystaw, pion techniczny sprawujący opiekę nad stanem technicznym budynków i pomieszczeń, aż po konserwatorów i pracowników LANBOZ.