Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Nabór wniosków

 Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem zakończyło
nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych
w ramach II Konkursu.

Obecnie trwa realizacja projektów, które zostały zakwalifikowane.
Centrum jest nowatorskim projektem Muzeum Narodowego w Krakowie realizowanym przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i współfinansowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest udostępnienie potencjału badawczego Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ) innym muzeom.
Centrum prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy i wspiera działania konserwatorskie oraz ochronę zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją. Jego zadaniem jest prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w szerokim interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistyki zmierzających do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej.
Wnioski o wykonanie projektów badawczych przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem mogą być składane w trzech obszarach: 

• Badania technologiczne obiektów: obejmują badania obiektów i materiałów wchodzących w ich skład, które wspomagają analizy historyczne lub ekspertyzy dotyczące autentyczności dzieł sztuki, prowadzone przez historyków sztuki, archeologów czy konserwatorów.

Opracowanie strategii ochrony dzieł sztuki: obejmuje badania i prace dokumentacyjne dotyczące szczególnie cennych i ważnych dla kultury obiektów, w przypadku których wykonuje się rozbudowaną dokumentację konserwatorską pozwalającą na obiektywne porównanie stanu zachowania obiektów po wybranym okresie czasu.

Ekspertyzy interdyscyplinarne: wykonywane są w przypadku problemów badawczych wykraczających poza kompetencje ekspertów z jednej dziedziny.

Do zgłaszania wniosków uprawnione są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nabór wniosków prowadzony był w formie elektronicznej, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej krajowecentrum.mnk.pl od 20 grudnia 2016 do 15 lutego 2017 roku. Po rozstrzygnięciu konkursu została opublikowana lista rankingowa. Laureatem zostały podmioty, które osiągnęły najwyższe pozycje na liście rankingowej i otrzymały zaproszenie do ustalenia szczegółowego zakresu i warunków realizacji projektu w 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków oraz kryteriów ich oceny zawiera regulamin II konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem zamieszczony na stronie internetowej: krajowecentrum.mnk.pl
Warsztat promujący Centrum odbył się 16 stycznia 2017 w Centrum Finansowo-Bankowym w Warszawie oraz 19 stycznia 2017 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

II konkurs Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
(nabór zamknięty)
      Do pobrania:
Kontakt:
Anna Klimek
centrum@mnk.pl
krajowecentrum.mnk.pl
godz. 10.00-14.00
tel.: (+48) 12 433 58 24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Konkurs na nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych
przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem 

15 listopada do 15 grudnia 2015 roku
(nabór zamknięty)