Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

O nas

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem jest nowatorskim projektem Muzeum Narodowego w Krakowie realizowanym przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i współfinansowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest udostępnienie potencjału badawczego Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ) innym muzeom.

Centrum prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy, wspiera działania konserwatorskie oraz ochronę zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia upowszechniające wiedzę w tym zakresie. Zadaniem Centrum jest prowadzenie prac badawczych i rozwojowych zmierzających do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej w szerokim interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistyki.

Centrum raz w roku ogłasza konkurs i przeprowadza nabór wniosków o finansowanie badań skierowany do muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski projektów badawczych, które osiągnęły najwyższe pozycje na liście rankingowej realizowane są przez Krajowe Centrum Badań na Dziedzictwem.

Muzeum Narodowe w KrakowieNimoz