Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Obszary badań


BADANIA TECHNOLOGICZNE OBIEKTÓW

Obszar ten obejmuje badania materiałów wchodzących w skład obiektów zabytkowych, wspomagające analizy historyczne lub ekspertyzy dotyczące autentyczności dzieł sztuki, prowadzone przez historyków sztuki, archeologów, czy konserwatorów.
LANBOZ dysponuje mobilną aparaturą naukowo - badawczą, którą udostępnia innym muzeom w ramach działalności Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. W uzasadnionym wypadku badania mogą być zatem prowadzone, bez konieczności transportowania obiektów.

Metody badawcze oferowane w ramach Centrum umożliwiające prowadzenie badań technologicznych i dokumentacyjnych:
 • Fotografia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego - widzialnym, ultrafiolecie, podczerwieni oraz w świetle sodowym
 • Reflektografia w podczerwieni
 • Radiografia cyfrowa
 • Mikroskopia optyczna z zastosowaniem VIS
 • Badania składu pierwiastkowego materiałów metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
 • Badania spektrofotometryczne
 • Identyfikacja materiałów metodą spektroskopii furierowskiej w podczerwieni (FT-IR)
 • Identyfikacja materiałów metodą spektroskopii ramanowskiej

OPRACOWANIE STRATEGII OCHRONY DLA DZIEŁ SZTUKI
MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DLA KULTURY


Obszar ten obejmuje badania i prace dokumentacyjne wykonywane dla szczególnie cennych i ważnych dla kultury obiektów, w wypadku których wykonuje się rozbudowaną dokumentację konserwatorską pozwalającą na obiektywne porównanie stanu zachowania obiektów po wybranym okresie czasu i opracowuje się strategię ich ekspozycji i ochrony.

Działania z zakresu strategii ochrony oferowane przez Centrum:
 • Opracowanie sparametryzowanej dokumentacji konserwatorskiej, obejmującej fotografię w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego oraz radiografię cyfrową
 • Analiza zagrożeń fotodegradacją przy użyciu spektrofotometrii i fadometrii
 • Analiza warunków środowiskowych pod kątem zagrożeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych
 • Dokumentacja uszkodzeń metodą termografii
 • Testy Oddy’ego w celu określenia materiałów bezpiecznych dla zastosowań muzealnych
 • Symulacje w komorach klimatycznych
 • Testy wytrzymałościowe
EKSPERTYZA INTERDYSCYPLINARNA

W wypadku problemów badawczych wykraczających poza kompetencje ekspertów z jednej dziedziny możliwe jest opracowanie przez Centrum bardziej złożonych zagadnień badawczych tj. ekspertyzy dotyczącej autentyczności czy atrybucji.
Przygotowanie ekspertyzy interdyscyplinarnej może obejmować badania realizowane przez Centrum oraz wykonanie innych badań określonych przez Centrum i wykonanych na jego na zlecenie w ramach ekspertyzy interdyscyplinarnej