Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Projekty badawcze

Projekty wyłonione w I Konkursie, a następnie realizowane przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w 2016 roku

Nr wniosku: K1-2015-05
Tytuł projektu: Carta azzurra – zagadnienie odbarwiania się niebieskiego papieru stosowanego w Wenecji od 2 połowy XV wieku na przykładzie rysunków Jacopa Palmy Młodszego i Jacopa Bassana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr wniosku: K1-2015-12
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie
Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie

Nr wniosku: K1-2015-01
Tytuł projektu: Badania technologiczne w kierunku uzyskania informacji o występowaniu podrysowania w pięciu XVI-wiecznych obrazach niderlandzkich z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr wniosku: K1-2015-07
Tytuł projektu: Portret Karola Ferdynanda Wazy z dawnego kolegium jezuickiego w Nysie – próba określenia autorstwa
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie

Nr wniosku: K1-2015-06
Tytuł projektu: Ekspertyza obrazu „Judyta z głową Holofernesa” warsztatu Lucasa Cranacha Starszego potwierdzająca autentyczność dzieła
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie

Nr wniosku: K1-2015-03
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu „Pojmanie Samsona” ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr wniosku: K1-2015-11
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu Zofii Stryjeńskiej
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Kielcach

Nr wniosku: K1-2015-04
Tytuł projektu: Portret księżnej Daisy von Pless na tarasie zamku Książ autorstwa Reginalda Arthura (1862-1899) - zagadka przemalowania
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr wniosku: K1-2015-02
Tytuł projektu: Badania technologiczna XVI-wiecznych obrazów religijnych na desce ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie


Projekty pilotażowe realizowane przez Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem w 2015 roku

BADANIA TECHNOLOGICZNE OBIEKTÓW

Badania technologiczne obrazu „Scena alegoryczna” naśladowcy Parysa Bordone z Zamku Królewskiego na Wawelu.

OPRACOWANIE STRATEGII OCHRONY DLA DZIEŁ SZTUKI MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DLA KULTURY
Sparametryzowana dokumentacja konserwatorska obejmująca zdjęcia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego: widzialnym (VIS), ultrafioletowym (UV), podczerwonym (IR) oraz radiografię cyfrową obrazu „Gabinet sztuki królewicza Władysława Zygmunta Wazy” malarza antwerpskiego z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.

Sparametryzowana dokumentacja konserwatorska obejmująca zdjęcia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego: widzialnym (VIS), ultrafioletowym (UV), podczerwonym (IR) oraz radiografię cyfrową uzupełniona o badania z zastosowaniem fluorescencji rentgenowskiej (XRF) obrazu „Gra w szachy”, Sofonisby Anguissola z kolekcji Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Opracowanie wytycznych ekspozycji i strategii ochrony dla rękopisu Adama Mickiewicz: „Pan Tadeusz”,
kopii rękopisu „Pan Tadeusz” oraz rękopisu Juliusza Słowackiego „Album podróży na Wschód”, zawierający rysunki, akwarele, wiersze i zapiski z lat 1835-1837, 5463 z kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

EKSPERTYZA INTERDYSCYPLINARNA
Badania obejmujące analizę nieinwazyjną, badania pigmentów, spoiw oraz analizę porównawczą wyników badań fizykochemicznych tryptyku „Sąd Ostateczny” z warsztatu Hieronim Boscha z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.