Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Rada Naukowa

Janusz Czop
Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie

Anna Fic-Lazor
Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, członek Rady do spraw Muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dr Julio del Hoyo-Meléndez
Kierownik Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem, Kierownik LANBOZ w Muzeum Narodowym w Krakowie

Piotr Frączek
Konserwator, Muzeum Narodowe w Krakowie - LANBOZ

Marek Rogowski

Główny specjalista ds. konserwacji i technologii w muzeach, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

dr hab. Barbara Wagner
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

dr Barbara Łydżba-Kopczyńska
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie - LANBOZ