Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Ochrona zbiorów: Zarządzanie ryzykiem

Muzeum Narodowe w Krakowie systematycznie rozwija metodę zarządzania ryzykiem dla swoich zbiorów. Naszym celem jest optymalne podejmowanie decyzji z zakresu prewencji konserwatorskiej i najbardziej efektywne wykorzystanie środków na ochronę zbiorów przez nadanie priorytetu największym zagrożeniom. Podstawą tych działań są szczegółowe scenariusze ryzyka dla poszczególnych obszarów kolekcji Muzeum. W pierwszej kolejności zajęliśmy się obiektami na podłożu papierowym, które stanowią najliczniejszy zbiór Muzeum, obejmujący ponad 160 tys. jednostek. Rozpoczynamy również analizę dla obiektów z drewna. W projekcie Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem planujemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniami w tej dziedzinie. Niniejsza strona jest skierowana do wszystkich osób uczestniczących z procesie ochrony zbiorów muzealnych.

Staraniem Muzeum Narodowego w Krakowie i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów powstało tłumaczenie na język polski podręcznika prezentującego metodę zarządzania ryzykiem w obszarze dziedzictwa kultury opracowaną przez Kanadyjski Instytut Konserwacji (CCI), ICCROM i Holenderski Instytut Dziedzictwa Kultury (ICN). Jeśli kiedykolwiek zastanawiali się Państwo jaką decyzję należy podjąć w pilnej i trudnej sytuacji dotyczącej ochrony zbiorów, jak pogodzić tę ochronę z ograniczeniami finansowymi, czy z wymaganiami udostępniania, wreszcie jak przedstawić to wszystko decydentom, zwracając uwagę na priorytety w planowanych działaniach, ta metoda może okazać się pomocna.

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem, który można ściągnąć w pliku pdf, klikając w poniższy link i wydrukować.
Metoda zarządzania ryzykiem CCI-ICCROM-ICN. Podręcznik_komputer