Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Baza aparaturowa

Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF) Spektrometr Artax 800 (Bruker, DE)

Spektrometr Titan LE (Bruker, DE)
Spektroskopia fourierowska w obszarze podczerwieni (FTIR) Spektrometr IR-AFFINITY (Shimadzu, JP)
Obrazowanie spektroskopią odbiciową Kamera hiperspektralna VNIR o zakresie widmowym 400-1000 nm (Specim, FI)

Kamera hiperspektralna SWIR o zakresie widmowym 1000 – 2500 nm (Specim, FI)
Spektroskopia ramanowska Spektrometr ramanowski Inspector Raman (Delta Nu, US)
Mikroskop ramanowski Renishaw In Via wyposażony w dwie linie lasera 532nm i 785 nm (Renishaw, UK)
Radiografia cyfrowa Rentgen cyfrowy DIX-Ray, bezprzewodowy panel 440-350mm, 8 linii/mm, lampa 40-100kV (Examion, DE)
Mikroskopia w świetle widzialnym (VIS) oraz fluorescencyjna (UV) Mikroskop stereoskopowy SteREO Discovery.V12 (ZEISS, DE)

Mikroskop optyczny AxioImager A2 (ZEISS, DE)
Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM-EDX) Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom ProX (Thermo Fisher Scientific, US)
Fotografia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego – ultrafiolecie (UV), widzialnym (VIS) oraz podczerwieni (IR) Zestaw do fotografii:
Aparat IS PRO z obiektywem Coastal Optical 60mm 1:2,8 (Fuji, JP)
Aparat z pełnoklatkowym zestawem obiektywów (Canon, JP)