Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Działalność Centrum

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem zainicjowało swoją działalność w 2015 roku. Jego podstawowym celem jest świadczenie innym placówkom muzealnym w Polsce usług, polegających zwłaszcza na szerokim udostępnianiu specjalistycznego sprzętu, a także dzieleniu się umiejętnościami pracowników MNK. W ramach Centrum prowadzi się specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy oraz podejmuje się działania wspierające konserwację i podnoszące poziom ochrony zbiorów. Zadania te stanowią nieodzowne elementy nowoczesnej działalności muzealnej na najwyższym światowym poziomie.

W 2015 roku Centrum przygotowało I nabór wniosków oraz przeprowadziło kilka projektów pilotażowych we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zakładem im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zrealizowane projekty dotyczyły wszystkich obszarów, które zaproponowano w ogłoszonym 15 listopada 2015 roku naborze wniosków – badań technologicznych, opracowania sparametryzowanej dokumentacji konserwatorskiej, strategii ochrony i ekspertyzy interdyscyplinarnej.

Na posiedzeniu Rady Naukowej Centrum, które odbyło się 5 lutego 2016 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie wybrano 10 wniosków z 6 muzeów. Pełna lista projektów zakwalifikowanych do realizacji wymieniona została w zakładce działalność centrum/projekty badawcze.  W 2016 roku m.in. zrealizowano następujące dwa projekty badawcze w Muzeum Narodowym w Warszawie: „Carta azzurra – zagadnienie odbarwiania się niebieskiego papieru stosowanego w Wenecji od 2 połowy XV wieku na przykładzie rysunków Jacopa Palmy Młodszego i Jacopa Bassana ze zbiorów MNW” i „Badania technologiczne w kierunku uzyskania informacji o występowaniu podrysowania w pięciu XVI-wiecznych obrazach niderlandzkich z kolekcji MNW” oraz wniosek zgłoszony przez Muzeum Lubelskie w Lublinie poświęcony badaniom średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie.