Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

FAQ

1. Co rozumiemy przez określenie "typu obiektu" w formularzu zgłoszeniowym?
W tym punkcie należy wpisać: rodzaj obiektu, materiał oraz technikę wykonania (przykładowo: rodzaj: obraz, materiał: farba olejna, płótno, technika: olejna).

2. Czy zaproponowanie niewłaściwej metodyki badawczej dyskwalifikuje wniosek?
Punkt dotyczący zaproponowania metodyki badawczej, pozwala Wnioskodawcy określić interesujący go zakres badań, natomiast zaproponowanie niewłaściwego doboru metod nie dyskwalifikuje wniosku, a ostateczny plan badań zostanie uzgodniony w momencie podpisywania umowy z Wnioskodawcą.

3. Ile wynosi wkład własny Wnioskodawcy w realizację badań w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem?
Wkład własny Wnioskodawcy zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy, jednakże nie będzie on większy niż 20% całkowitych kosztów badań.

4. Czy MNK będzie udostępniać publicznie wyniki badań?
Wnioskodawca określa pola wykorzystania wyników i upowszechniania rezultatów we wniosku. Wszystkie szczegółowe postanowienia w tym zakresie określi umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i MNK.

5. Gdzie znajdują się informacje, które muzea są uprawnione do wzięcia udziału w naborze wniosków o finansowanie badań w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem?
Wykaz muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się na stronie MKiDN w biuletynie informacji publicznej.