Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Formularz zgłoszeniowy

  Najważniejsze punkty regulaminu:
  1. Do zgłaszania wniosków uprawnione są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym
  z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  2. Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia maksymalnie trzech wniosków w dowolnych obszarach.
  3. Wniosek o sfinansowanie badań może dotyczyć zarówno jednego obiektu, jak i grupy obiektów,
  których liczba nie przekracza pięciu, powiązanych wspólnym pytaniem badawczym
  4. Przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie badania realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku.
  5. Przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie obiekty wpisane do inwentarza, bądź ksiąg depozytowych
  wnioskodawcy.

  Najważniejsze informacje dotyczące wypełniania wniosku:

  1. W każdym momencie wypełniania wniosku jest możliwość zapisu wersji roboczej i wygenerowania linku, który pozwoli w dowolnym momencie powrócić do wypełnienia wniosku. Zapis wersji roboczej jest także konieczny do przejścia do następnego kroku wypełniania wniosku. 
  2. Pola które są obowiązkowe do wypełnienia, oznaczono w następujący sposób: *
  3. System naboru wniosku wyświetla komunikat w przypadku nieuzupełnienia obowiązkowych pól i braku załączenia odpowiednich dokumentów
  4. Wysłanie wniosku powoduje brak możliwości jego ponownej edycji
  5. Potwierdzeniem udziału w naborze wniosków jest dostarczenie na adres Krajowego Centrum podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczenia, które jest generowane i pobierane wraz z uzupełnionym wnioskiem w momencie wysłania wniosku

  Zachęcamy do  kontaktu w przypadku wszelkich wątpliwości związanych z wypełnianiem formularza zgłoszeniowego

  Karolina Skóra
  centrum@mnk.pl
  +48 12 433 58 11