Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Nabór wniosków

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem ogłasza
nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych
w ramach V Konkursu

Centrum jest nowatorskim projektem Muzeum Narodowego w Krakowie realizowanym przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest udostępnienie potencjału badawczego Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ) innym muzeom.
Centrum prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy i wspiera działania konserwatorskie oraz ochronę zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją. Jego zadaniem jest prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w szerokim interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistyki zmierzających do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej.
Wnioski o wykonanie projektów badawczych przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem mogą być składane w dwóch obszarach:

Badania technologiczne obiektów: obejmują badania obiektów i materiałów wchodzących w ich skład, które wspomagają analizy historyczne lub ekspertyzy dotyczące autentyczności dzieł sztuki, prowadzone przez historyków sztuki, archeologów czy konserwatorów.

Ekspertyzy interdyscyplinarne: wykonywane są w przypadku problemów badawczych wykraczających poza kompetencje ekspertów z jednej dziedziny.
Do zgłaszania wniosków uprawnione są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nabór wniosków prowadzony będzie w formie elektronicznej, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej krajowecentrum.mnk.pl od 1 października do 30 listopada 2022 roku. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana lista rankingowa. Podmioty, które osiągną najwyższe pozycje na liście rankingowej mogą otrzymać zaproszenie do ustalenia szczegółowego zakresu i warunków realizacji projektu w zależności od wsparcia finansowego ze strony MKiDN.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków oraz kryteriów ich oceny zawiera regulamin V konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem.

Dokumenty do pobrania:
Kontakt:
Karolina Skóra
centrum@mnk.pl
krajowecentrum.mnk.pl
godz. 10.00-14.00
tel.: (+48) 12 433 58 11