Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Nabór wniosków

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem ogłasza
nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych
w ramach VI Konkursu

Centrum jest nowatorskim projektem Muzeum Narodowego w Krakowie realizowanym przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest udostępnienie potencjału badawczego Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ) innym muzeom.
Centrum prowadzi prace badawcze i rozwojowe w szerokim, interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistycznych, mające na celu zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o wykonanie projektów badawczych przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem mogą być składane w dwóch obszarach:

Badania technologiczne obiektów: obejmują badania obiektów i materiałów wchodzących w ich skład, które wspomagają analizy historyczne lub ekspertyzy dotyczące autentyczności dzieł sztuki, prowadzone przez historyków sztuki, archeologów czy konserwatorów.

Ekspertyzy interdyscyplinarne: wykonywane są w przypadku problemów badawczych wykraczających poza kompetencje ekspertów z jednej dziedziny.

Do zgłaszania wniosków uprawnione są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nabór wniosków prowadzony będzie w formie elektronicznej, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej krajowecentrum.mnk.pl od 18 września do 17 listopada 2023 roku. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana lista rankingowa. Podmioty, które osiągną najwyższe pozycje na liście rankingowej mogą otrzymać zaproszenie do ustalenia szczegółowego zakresu i warunków realizacji projektu w zależności od wsparcia finansowego ze strony MKiDN.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków oraz kryteriów ich oceny zawiera regulamin VI konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem.

Dokumenty do pobrania:
Kontakt:
Karolina Skóra
centrum@mnk.pl
krajowecentrum.mnk.pl
godz. 10.00-14.00
tel.: (+48) 12 433 58 11