Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Obszary badań


BADANIA TECHNOLOGICZNE OBIEKTÓW

Obszar ten obejmuje badania materiałów wchodzących w skład obiektów zabytkowych, wspomagające analizy historyczne lub ekspertyzy dotyczące autentyczności dzieł sztuki, prowadzone przez historyków sztuki, archeologów, czy konserwatorów.
LANBOZ dysponuje mobilną aparaturą naukowo - badawczą, którą udostępnia innym muzeom w ramach działalności Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. W uzasadnionym wypadku badania mogą być zatem prowadzone, bez konieczności transportowania obiektów.

Metody badawcze oferowane w ramach Centrum umożliwiające prowadzenie badań technologicznych:
  • Fotografia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego : ultrafiolecie (UV), widzialnym (VIS), oraz podczerwieni (IR)
  • Radiografia cyfrowa (RTG)
  • Mikroskopia w świetle widzialnym (VIS) oraz fluorescencyjna (UV)
  • Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM-EDX)
  • Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
  • Spektroskopia fourierowska w obszarze podczerwieni (FTIR)
  •  Obrazowanie spektroskopią odbiciową w zakresie (400-1000 nm) oraz (1000-2500 nm)
  • Spektroskopia ramanowska
 
EKSPERTYZA INTERDYSCYPLINARNA

W wypadku problemów badawczych wykraczających poza kompetencje ekspertów z jednej dziedziny możliwe jest opracowanie przez Centrum bardziej złożonych zagadnień badawczych.
Przygotowanie ekspertyzy interdyscyplinarnej może obejmować badania realizowane przez Centrum oraz wykonanie innych badań określonych przez Centrum i wykonanych na jego na zlecenie w ramach ekspertyzy interdyscyplinarnej.