Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Rada Naukowa

Rada naukowa KCBD


dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

prof. dr hab. Łukasz Bratasz
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk

dr Julio M. del Hoyo-Meléndez
Kierownik Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem, Kierownik LANBOZ w Muzeum Narodowym w Krakowie

Anna Fic Lazor
Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

prof. dr hab. Paweł Korecki
Zakład Promieniowania Synchrotronowego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz NCPS SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
Dział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Krakowie

dr Alicja Rafalska-Łasocha
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marek Rogowski
Główny specjalista ds. konserwacji i technologii w muzeach, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

dr hab. Tomasz Sawoszczuk, prof. UEK
Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Barbara Wagner, prof. UW
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego