Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Warsztaty

Warsztaty prezentujące działalność Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem (KCBD) odbyły się w dniu 22 września 2022 r. w sali "U Samurajów" w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Warsztaty obejmowały prezentacje technik dostępnych w LANBOZ oraz ich zastosowanie do badania obiektów dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo odbiła się prezentacja dotycząca sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu badawczego w ramach KCBD.

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem jest nowatorskim projektem MNK finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawowym celem projektu jest doskonalenie działalności muzealnej w Polsce poprzez szerokie udostępnienie potencjału sprzętowego i kadrowego MNK innym placówkom muzealnym. Oferta KCBD jest skierowana do wszystkich muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w ramach V naboru projektów KCBD.

  

Program Warsztatu KCBD w dniu 22.09.2022

 

Godzina

Prowadzący

Temat

11:00-11:20

dr Julio M. del Hoyo-Meléndez

Przedstawienie projektu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

11:20-11:40

Michał Obarzanowski,

dr Tomasz Wilkosz

Zdjęcia analityczne w badaniach nad dziedzictwem kulturowym

11:40-12:00

Paulina Krupska-Wolas

Obrazowanie hiperspektralne w badaniach obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

12:00-12:20

dr Anna Klisińska-Kopacz

Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej w badaniach technologicznych obiektów zabytkowych

12:20-12:40

Karolina Skóra

Zastosowanie mikroskopii optycznej i fluorescencyjnej do badania mikrostruktur oraz identyfikacji materiałów

12:40-13:00

 

Przerwa

13:00-13:20

Marta Matosz

Skaningowa mikroskopia elektronowa do badania mikrostruktury próbek pobranych z obiektów zabytkowych

13:20-13:40

dr Anna Ryguła

Analiza ramanowska w zastosowaniu do obiektów zabytkowych

13:40-14:00

Aldona Stępień

Zastosowanie spektroskopii FTIR w analizie obiektów zabytkowych

14:00:14:20

Karolina Skóra

V nabór wniosków Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem - aspekty formalne i nawigacja na stronie internetowej

14:20-14:40

dr Julio M. del Hoyo-Meléndez

Dyskusja i podsumowanie