Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Aktualności

21.03.2024 Dotacja celowa

Kontynuacja projektu Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem (KCBD)

Dofinansowanie
150 000 zł

Całkowita wartość:
150 000 zł

12.01.2024 Dotacja celowa

Kontynuacja projektu Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem (KCBD)

Dofinansowanie
159 994,88 zł

Całkowita wartość:
160 218,29 zł


19.12.2023 Zakończyła się ocena punktowa wniosków zgłoszonych w ramach VI konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych oraz ekspertyz interdyscyplinarnych. Rada Naukowa dokonała oceny każdego wniosku w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie wyników oraz upowszechnianie rezultatów.

Pozytywną rekomendację uzyskało 5 wniosków, które zostały wymienione na zamieszczonej poniżej liście rankingowej. Wnioskodawcy, czyli muzea, których wnioski osiągnęły pozytywną ocenę, w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu otrzymają informacje dotyczące realizacji wniosków.

Zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację , w przypadku wyczerpania budżetu Centrum w 2024 r.

Lista rankingowa:

1. K6-2023-08: Kontynuacja badań polichromii ściennych w Zamku Żupnym w Wieliczce
Wnioskodawca: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczka

2. K6-2023-02: Badania wybranych negatywów Walerego Rzewuskiego
Wnioskodawca: Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

3. K6-2023-07: Ekspertyza interdyscyplinarna przy bursztynowym zestawie do gry we flirt: pięciu szkatułkach i 22 żetonach
Wnioskodawca: Muzeum Gdańska

4. K6-2023-09: Hiszpańskie dzieło, antwerpski artysta, polski kolekcjoner. Badania obrazu „Karły z psem” znajdującego się w zbiorach Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu

5. K6-2023-04: Badania technologiczne czterech portretów trumiennych z kolekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
Wnioskodawca: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu


18.09.2023 Warsztaty prezentujące działalność Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem (KCBD) odbyły się w dniu 13 października 2023 r. w sali "U Samurajów" w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Warsztaty obejmowały prezentacje technik dostępnych w LANBOZ oraz ich zastosowanie do badania obiektów dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo odbyła się prezentacja dotycząca sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu badawczego w ramach KCBD.

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem jest nowatorskim projektem MNK finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawowym celem projektu jest doskonalenie działalności muzealnej w Polsce poprzez szerokie udostępnienie potencjału sprzętowego i kadrowego MNK innym placówkom muzealnym. Oferta KCBD jest skierowana do wszystkich muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w ramach VI naboru projektów KCBD.

PROGRAM
18.09.2023 Nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych w ramach VI Konkursu

Nabór wniosków prowadzony jest w formie elektronicznej, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej krajowecentrum.mnk.pl od 18 września 2023 roku do 17 listopada 2023 roku.
Wnioski o wykonanie projektów badawczych przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem mogą być składane w dwóch obszarach:

• Badania technologiczne obiektów

• Ekspertyzy interdyscyplinarne

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wzór umowy znajdziecie Państwo TUTAJ
27.12.2022 Dotacja celowa

Kontynuacja projektu Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem (KCBD)

Dofinansowanie
159 994,88 zł

Całkowita wartość:
160 218,29 zł

23.12.2022 Zakończyła się ocena punktowa wniosków zgłoszonych w ramach V konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych lub ekspertyz interdyscyplinarnych. Rada Naukowa dokonała oceny każdego wniosku w skali od 0 do 40 punktów w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie wyników oraz upowszechnianie rezultatów. Minimalna ocena umożliwiająca uzyskanie pozytywnej rekomendacji wynosiła 28 punktów. Pozytywną rekomendację uzyskało 7 wniosków, które zostały wymienione na zamieszczonej poniżej liście rankingowej. Podmioty, które osiągnęły najwyższe pozycje na liście rankingowej mogą otrzymać zaproszenie do ustalenia szczegółowego zakresu i warunków realizacji projektu w zależności od wsparcia finansowego ze strony MKiDN. Zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację , w przypadku wyczerpania budżetu Centrum w 2023 r.

Lista rankingowa
1. Numer wniosku: K5-2022-08
Tytuł projektu: Tajemniczy portret mężczyzny z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obraz z kręgu van Dycka czy dzieło samego mistrza? Rozpoznanie techniki i technologii
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu

2. Numer wniosku: K5-2022-03
Tytuł projektu: Badania polichromii ściennych w Zamku Żupnym w Wieliczce
Wnioskodawca: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

3. Numer wniosku: K5-2022-06
Tytuł projektu: Badania interdyscyplinarne bursztynowej plakiety ozdobnej nr inw. MHMG/B/212 ze zbiorów Muzeum Bursztynu oddziału Muzeum Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Gdańska

4. Numer wniosku: K5-2022-04
Tytuł projektu: Zjawisko „śląskiego realizmu” w dziełach Wilhelma Kalteysena von Oche i pokrewnych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Badania technologiczne i obrazowe pogłębiające wiedzę o praktyce warsztatowej w malarstwie śląskim w okresie ok. 1440–1470
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

5. Numer wniosku: K5-2022-02
Tytuł projektu: Badania technologiczne wybranych elementów stroju mordwińskiego ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Wnioskodawca: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

6. Numer wniosku: K5-2022-05
Tytuł projektu: Badanie technologii, historii konserwacji i aktualnego stanu zachowania kwater zamknięcia nastawy z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

7. Numer wniosku: K5-2022-07
Tytuł projektu: Badania tajnych listów pisanych moczem lubelskich więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbruck z Muzeum Martyrologii
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Lublinie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
17.08.2022

Warsztaty prezentujące działalność Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem (KCBD) odbyły się w dniu 22 września 2022 r. w sali "U Samurajów" w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Warsztaty obejmowały prezentacje technik dostępnych w LANBOZ oraz ich zastosowanie do badania obiektów dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo odbiła się prezentacja dotycząca sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu badawczego w ramach KCBD. 

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem jest nowatorskim projektem MNK finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawowym celem projektu jest doskonalenie działalności muzealnej w Polsce poprzez szerokie udostępnienie potencjału sprzętowego i kadrowego MNK innym placówkom muzealnym. Oferta KCBD jest skierowana do wszystkich muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w ramach V naboru projektów KCBD.

21.12.2021 Zakończyła się ocena punktowa wniosków zgłoszonych w ramach IV konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych lub ekspertyz interdyscyplinarnych. Rada Naukowa dokonała oceny każdego wniosku w skali od 0 do 40 punktów w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie wyników oraz upowszechnianie rezultatów. Minimalna ocena umożliwiająca uzyskanie pozytywnej rekomendacji wynosiła 28 punktów.

Pozytywną rekomendację uzyskało 5 wniosków, które zostały wymienione na zamieszczonej poniżej liście rankingowej. Podmioty, które osiągnęły najwyższe pozycje na liście rankingowej mogą otrzymać zaproszenie do ustalenia szczegółowego zakresu i warunków realizacji projektu w zależności od wsparcia finansowego ze strony MKiDN. Zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację , w przypadku wyczerpania budżetu Centrum w 2022 r.


Lista rankingowa:

1. Numer wniosku: K4-2021-01
Tytuł projektu: Badania technologiczne szkatuły autorstwa Christopha Mauchera, najcenniejszego obiektu bursztynowego w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Malborku

2. Numer wniosku: K4-2021-05
Badania technologiczne obrazu "Portret Henryka III Walezego" Francois Quesnela ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu

3. Numer wniosku: K4-2021-03
Ekspertyza interdyscyplinarna dotycząca dwóch tzw. czekoladek ze zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

4. Numer wniosku: K4-2021-04
Badania technologiczne pięciu obiektów z kolekcji portretu trumiennego i tablic herbowych Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
Wnioskodawca: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

5. Numer wniosku: K4-2021-02
Badania tekturowego podłoża oraz warstw malarskich obrazu Jana Hrynkowskiego ,,Tancerka II” ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Wnioskodawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17.09.2021 13 października odbyły się warsztaty poświęcone IV konkursowi Krajowego Centrum Badań

PROGRAM
15.06.2021 W 2019 roku udało się zrealizować jedynie pierwszy projekt (K3-2017-08) na liście rankingowej III naboru pt. „Badania technologiczne muhiru z Bohonik – planszy talizmanicznej Tatarów polskich z XVIII-XIX w. Rekonstrukcja zawartości treściowej zabytku sztuki i piśmiennictwa tatarskiego w Polsce przy użyciu nowoczesnych technologii konserwatorskich” został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Muzeum Narodowego w Krakowie.

W obecnym roku zapewniliśmy środki na realizację dwóch projektów w ramach trzeciego naboru wymienionych poniżej:
Numer wniosku: K3-2017-03
Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania konserwatorskie pięciu najcenniejszych obiektów z kolekcji Muzeum Bursztynu oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Numer wniosku: K3-2017-07
Tytuł projektu: Badania nad ustaleniem atrybucji 5 obrazów pochodzących z królewskiej kolekcji malarstwa z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem jest nowatorskim projektem Muzeum Narodowego w Krakowie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
30.04.2018 Zakończyła się ocena punktowa wniosków zgłoszonych w ramach III konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych, ekspertyz interdyscyplinarnych oraz strategii ochrony. Rada Naukowa dokonała oceny każdego wniosku w skali od 0 do 40 punktów w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie wyników oraz upowszechnianie rezultatów. Minimalna ocena umożliwiająca uzyskanie pozytywnej rekomendacji wynosiła 28 punktów.

Pozytywną rekomendację uzyskało 10 wniosków, które zostały wymienione na zamieszczonej poniżej liście rankingowej. Wnioskodawcy, czyli muzea, których wnioski osiągnęły pozytywną ocenę, w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu otrzymają informacje dotyczące realizacji wniosków.

Zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację , w przypadku wyczerpania budżetu Centrum w 2018 r.

Lista rankingowa:

Numer wniosku: K3-2017-08
Tytuł projektu: Badania technologiczne muhiru z Bohonik – planszy talizmanicznej Tatarów polskich z XVIII-XIX w. Rekonstrukcja zawartości treściowej zabytku sztuki i piśmiennictwa tatarskiego w Polsce przy użyciu nowoczesnych technologii konserwatorskich
Wnioskodawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku


Numer wniosku: K3-2017-03
Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania konserwatorskie pięciu najcenniejszych obiektów z kolekcji Muzeum Bursztynu oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Gdańska


Numer wniosku: K3-2017-07
Tytuł projektu: Badania nad ustaleniem atrybucji 5 obrazów pochodzących z królewskiej kolekcji malarstwa z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie


Numer wniosku: K3-2017-14
Tytuł projektu: Identyfikacja tworzyw, ocena stanu degradacji i opracowanie strategii ochrony dla obiektów z tworzyw sztucznych ze spektakli Teatru Cricot 2 znajdujących się w zbiorach Cricoteki
Wnioskodawca: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka


Numer wniosku: K3-2017-02
Tytuł projektu: Opracowanie strategii ochrony XVII-wiecznego brukselskiego gobelinu ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie


Numer wniosku: K3-2017-06
Tytuł projektu: Zespół Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie – Pomnik Historii. Od badań do konserwacji – interdyscyplinarny projekt badawczy polichromii ściennych znajdujących się w prezbiterium Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze
Wnioskodawca: Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra


Numer wniosku: K3-2017-05
Tytuł projektu: Badania technologiczne fragmentu obrazu pt. Okręt Kościoła z Dworu Artusa w Gdańsku
Wnioskodawca: Muzeum Gdańska


Numer wniosku: K3-2017-01
Tytuł projektu: Kompleksowe badania konserwatorskie kominka w Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Gdańska


Numer wniosku: K3-2017-04
Tytuł projektu: Kompleksowe badania technologiczne i konserwatorskie malowideł ściennych w pomieszczeniu Mały Krzysztof w ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku
Wnioskodawca: Muzeum Gdańska


Numer wniosku: K3-2017-11
Tytuł projektu: Badania technologiczne trzech par drzwi w najstarszych pomieszczeniach Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku
Wnioskodawca: Muzeum Gdańska


30.11.2017
13 grudnia zapraszamy na warsztaty poświęcone III konkursowi Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem


Warsztaty zaplanowane są w godzinach od 10.30 do 14.00. Odbędą się w sali audiowizualnej Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego przy ul. Piłsudskiego 12 w Krakowie.

Planowana jest prezentacja oraz wizyta w naszym laboratorium i dyskusje z prowadzącymi badania.
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zgłoszenie należy przesłać do 10 grudnia 2017 r. na adres Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem: centrum@mnk.pl. Informacji dotyczących warsztatu udziela Maria Skrobek, tel.: 12 4335824.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz naboru wniosków znajdą Państwo na naszej stronie.
Nabór w formie elektronicznej prowadzimy do 31.01.2018 r. Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz wzory dokumentów dostępne są pod adresem: http://krajowecentrum.mnk.pl/nabor-wnioskow.


PLAN WARSZTATU KRAJOWEGO CENTRUM BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM 13.12.2017 r.

W Sali audiowizualnej Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego ul. Piłsudskiego 12, Kraków

GODZINA PROWADZĄCY
11.00-11.10 Janusz Czop – Główny Konserwator MNK – powitanie uczestników
11.10-11.30 Dr Julio del Hoyo-Meléndez – Kierownik Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem; kierownik LANBOZ – prezentacja Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
11.30-11.50 Dr Anna Klisińska-Kopacz – omówienie badań technologicznych
11.50-12.10 Joanna Sobczyk – omówienie strategii ochrony
12.10-12.45 Przerwa kawowa
12.45-14.00 Piotr Frączek, Michał Obarzanowski, dr Anna Klisińska-Kopacz, Anna Klimek, Joanna Sobczyk, Karolina Budkowska, dr Julio del Hoyo-Melendez - Wizyta w laboratorium, dyskusja


23.11.2017
Zintegrowany System Zarządzania Ochroną przed Szkodnikami (IPM) w Muzeach, Bibliotekach, Archiwach jako ważna część konserwacji prewencyjnej


Konserwacja prewencyjna jest najważniejszą działalnością służącą masowej ochronie zabytków muzealnych. Jednym z narzędzi konserwacji prewencyjnej w celu ochrony zbiorów przed zagrożeniami biologicznymi i mikrobiologicznymi jest IPM (Integrated Pest Management) - Zintegrowane zarządzanie ochroną zbiorów przed szkodnikami. Polityka IPM jest częścią strategii zarządzania Muzeum Narodowego w Krakowie. Ochrona kolekcji muzealnych przed zagrożeniami biologicznymi (owady, gryzonie, ptaki, grzyby, bakterie) stanowi poważny problem w instytucjach dziedzictwa kulturowego. Ograniczenia legislacyjne w UE dotyczące stosowania szkodliwych dla zdrowia i środowiska produktów biobójczych oraz swobodny ruch muzealiów pomiędzy placówkami w różnych krajach, zwiększający ryzyko przemieszczania się szkodników wymusza opracowanie długofalowej strategii minimalizującej ryzyko niszczenia obiektów zabytkowych, jak i ograniczania użycia biocydów do sytuacji koniecznych. Przybliżymy Państwu tematykę IPM realizowanego w ramach kompleksowego programu prewencyjnego jako skutecznego sposobu na zminimalizowanie szkód i ograniczenie kosztów przyszłych działań naprawczych.

Warsztat odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w godzinach 9-16 w Sali Samurajów, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1.
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie należy przesłać do 1 grudnia 2017 r. na adres: kbudkowska@mnk.pl
Informacji dotyczących warsztatu udziela Karolina Budkowska – 12 433 58 12.

PROGRAM
09.00-09.45 Rejestracja  
09.50-10.00 Powitanie Dyrektor MNK, dr hab. Andrzej Betlej
10.00-10.30 Zintegrowany System Zarządzania Ochroną przed Szkodnikami (IPM) w Muzeach, Bibliotekach, Archiwach prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW w Warszawie
10.30-11.00 Konserwacja muzealna w MNK Janusz Czop, Główny Konserwator MNK
11.00-11.30 Zintegrowany System Zarządzania Ochroną przed Szkodnikami (IPM) jako ważna część konserwacji prewencyjnej w MNK Joanna Sobczyk, Karolina Budkowska, LANBOZ MNK
11.30-12.10 Ochrona obiektów zabytkowych na podłożu papierowym i drewnianym oraz tkanin Anna Tabisz, Dominika Tarsińska-Petruk, Łucja Skoczeń-Rąpała/Karolina Budkowska, Pracownia Konserwacji Tkanin, Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry/LANBOZ MNK
12.10-13.00 przerwa kawowa (z małym poczęstunkiem)  
13.00-13.30 Schematy oceny stopnia skażeń mikrobiologicznych obiektów zabytkowych w analizie ryzyka dr Tomasz Sawoszczuk, dr Justyna Syguła-Cholewińska, UE w Krakowie
13.30-14.00 Studium przypadku: IPM w Pałacu w Wilanowie dr Agnieszka Laudy, Pałac w Wilanowie
14.00-14.30 Wrogowie naturalni szkodników muzealnych i perspektywy ich wykorzystania w ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW w Warszawie
14.30-15.00 Ocena ryzyka od szkodników w muzeach, bibliotekach i archiwach prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW w Warszawie
15.00 Panel dyskusyjny  
Ok. 15.30 dla chętnych: „Dezynsekcja przedmiotów zabytkowych w środowisku beztlenowym. Pokaz zabiegu z zastosowaniem urządzenia VELOXY mgr Szymon Ignatowicz, „Anoxia”, Warszawa
16.11.2017 Nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych w ramach III Konkursu

Nabór wniosków prowadzony jest w formie elektronicznej, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej krajowecentrum.mnk.pl od 16 listopada 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.
Wnioski o wykonanie projektów badawczych przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem mogą być składane w trzech obszarach:

• Badania technologiczne obiektów

• Opracowanie strategii ochrony dzieł sztuki

• Ekspertyzy interdyscyplinarne

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wzór umowy znajdziecie Państwo TUTAJ
17.09.2017
Lustra z Sali lustrzanej zamku w Pszczynie – osiągnięcie XIX-wiecznej myśli technologicznej. Ekspertyza interdyscyplinarna

To kolejny projekt dotyczący kolekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Tym razem badane są niezwykłe obiekty - dwa dekoracyjne lustra, każde o powierzchni prawie 14 m2.

Tafle lustrzane zostały sprowadzone do Pszczyny pod koniec XIX wieku aż z Paryża na życzenie architekta, podczas ostatniej gruntownej przebudowy zamku książąt pszczyńskich. Stanowią one unikat pod względem artystycznym i technologicznym nie tylko w skali Polski.

Celem projektu jest poddanie luster po raz pierwszy badaniom, które przybliżą technologię ich wykonania oraz właściwości mechaniczne, w tym wytrzymałość na drgania. Jest to istotne zwłaszcza ze względu na odbywające się w pobliżu zamku liczne koncerty i festyny. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy ekspertów z dziedzin wibroakustyki, wytrzymałości mechanicznej materiałów oraz technologia szkła. Przeprowadzone analizy pomogą stworzyć plan programu konserwatorskiego, który pozwoli otoczyć te niezwykłe obiekty jak najlepszą opieką.

                
10.09.2017
Pentaptyk Pięciu Boleści Marii we Wrocławiu

Obecnie w ramach badań technologicznych prowadzonych przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem realizowany jest projekt dotyczący analizy technologicznej malowanych skrzydeł pentaptyku Pięciu Boleści Marii ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Uznaje się, że badane dzieło zostało wykonane w 1507 roku przez twórców wykształconych w nieokreślonym ośrodku południowoniemieckim i zaznajomionych z malarstwem niderlandzkim. Badania mają pomóc uzyskać informacje dotyczące miejsca wykonania malowideł oraz przybliżyć artystyczny rodowód ich twórców. W tym celu zespół KCBD wykonał zdjęcia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego: w świetle widzialnym, podczerwieni i ultrafiolecie oraz rentgenogramy. Analizę składu warstw malarskich wykonano nieinwazyjną metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej, natomiast spoiwa określono metodą spektroskopii w zakresie podczerwieni.
11.04.2017 Zakończyła się ocena punktowa wniosków zgłoszonych w ramach II konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych, ekspertyz interdyscyplinarnych oraz strategii ochrony. Rada Naukowa dokonała oceny każdego wniosku w skali od 0 do 40 punktów w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie wyników oraz upowszechnianie rezultatów. Minimalna ocena umożliwiająca uzyskanie pozytywnej rekomendacji wynosiła 28 punktów.

Pozytywną rekomendację uzyskało 15 wniosków, które zostały wymienione na zamieszczonej poniżej liście rankingowej. Wnioskodawcy, czyli muzea, których wnioski osiągnęły pozytywną ocenę, w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu otrzymają informacje dotyczące realizacji wniosków.

Zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację , w przypadku wyczerpania budżetu Centrum w 2017 r.


Lista rankingowa:

Numer wniosku: K2-2016-09
Tytuł projektu: Ochrona, użytkowanie koncertowe i eksponowanie fortepianów historycznych
z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Wnioskodawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina


Numer wniosku: K2-2016-26
Tytuł projektu: Lustra z Sali Lustrzanej zamku w Pszczynie – osiągnięcie XIX –wiecznej myśli technologicznej. Ekspertyza interdyscyplinarna
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie


Numer wniosku: K2-2016-19
Tytuł projektu: Badania technologiczne klejnotów ze Skarbu Średzkiego – cz. 2
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Numer wniosku: K2-2016-21
Tytuł projektu: Badania technologiczne klejnotów ze Skarbu Średzkiego – cz. 1
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Numer wniosku: K2-2016-10
Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania konserwatorskie pięciu najcenniejszych obiektów
z kolekcji Muzeum Bursztynu – oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Wnioskodawca: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska


Numer wniosku: K2-2016-11
Tytuł projektu: Rękopisy muzyczne Fryderyka Chopina z kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina
– ochrona i udostępnianie

Wnioskodawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina


Numer wniosku: K2-2016-16
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku
w Lublinie

Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie


Numer wniosku: K2-2016-04
Tytuł projektu: Analiza technologiczna malowanych skrzydeł pentaptyku „Pięciu boleści Marii” – miejsce wykonania i pochodzenie ich twórców
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Numer wniosku: K2-2016-02
Tytuł projektu: Opracowanie strategii ochrony dla barokowych globusów „Niebo” i „Ziemia” znajdujących się w Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Wnioskodawca: Muzeum w Nieborowie i Arkadii oddział Muzeum Narodowego w Warszawie


Numer wniosku: K2-2016-21
Tytuł projektu: Badania technologiczne klejnotów ze Skarbu Średzkiego – cz. 3
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Numer wniosku: K2-2016-13
Tytuł projektu: Kompleksowe badania konserwatorskie wszystkich elementów stropu w Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska


Numer wniosku: K2-2016-12
Tytuł projektu: Badania technologiczne pejzażowych rysunków z II połowy XVI wieku Jorisa Hoefnagela ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Wnioskodawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich


Numer wniosku: K2-2016-23
Tytuł projektu: Opracowanie optymalnych warunków przechowywania i eksponowania zbioru rysunków technicznych
Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu


Numer wniosku: K2-2016-15
Tytuł projektu: Wczesnośredniowieczne kostki mozaikowe z Poznania – ślady chrześcijańskiej kaplicy Mieszka I i Dobrawy
Wnioskodawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu


Numer wniosku: K2-2016-08
Tytuł projektu: Opracowanie strategii ochrony dzieł sztuki eksponowanych na galerii Alfreda Wierusza-Kowalskiego i polskiego malarstwa monachijskiego
Wnioskodawca: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
30.12.2016 Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w związku z ogłoszeniem II Konkursu na nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych organizuje warsztat, którego celem jest przedstawienie obszarów działalności Centrum oraz oferowanych w jego zakresie, wiodących technik analitycznych stosowanych w badaniach dziedzictwa kulturowego.
Warsztat promujący Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem odbędzie się 16 stycznia 2017 w Centrum Finansowo-Bankowym w Warszawie oraz 19 stycznia 2017 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Warsztat jest bezpłatny a uczestnicy otrzymają materiały informacyjne o działalności Centrum. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie proszone są o wcześniejszą rejestracje.
20.12.2016 Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem ogłasza w ramach II Konkursu
nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. Beneficjentami konkursu są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach II konkursu można składać wnioski w trzech obszarach:
1. Badania technologiczne obiektów
2. Opracowanie strategii ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury
3. Wykonywanie ekspertyz interdyscyplinarnych

Nabór wniosków prowadzony jest w formie elektronicznej, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie naboru wniosków na stronie internetowej krajowecentrum.mnk.pl w terminie od 20 grudnia 2016 do 15 lutego 2017 roku.
14.12.2016 Realizacja wniosków zgłoszonych w I konkursie Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
Zakończono opracowywanie danych zebranych podczas realizacji projektu dotyczącego badań średniowiecznej polichromii w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie. Celem zrealizowanego projektu była analiza warsztatu malarskiego wybranych scen bizantyńsko-ruskiej polichromii wnętrza w gotyckiej kaplicy zamkowej w Lublinie. Ponadto przygotowano opracowanie dotyczące wytycznych ekspozycji dla oświetlenia i mikroklimatu. (Facebook LANBOZu)
Obecnie prowadzone są badania w ramach  pozostałych wniosków, które zostały zakwalifikowane do realizacji w wyniku I naboru zorganizowanego przez  Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem
12.04.2016 Rozpoczęła się realizacja projektów wyłonionych w konkursie 
Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
LANBOZ- Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie rozpoczął realizacje zwycięskich wniosków w wyłonionych ramach I konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. 
Naukowcy z LANBOZU w dniach od 4.04 do 8.04.2016 w Muzeum Narodowym w Warszawie prowadzili badania z wykorzystaniem mobilnej aparatury badawczej. Pierwszą grupę badanych obiektów były rysunki Jacopa Palmy Młodszego i Jacopa Bassana ze zbiorów MNW wykonane na niebieskim papierze - carta azzurra stosowanym w Wenecji od drugiej połowy XV wieku. Rysunki zostały przebadane z zastosowaniem nieinwazyjnych technik analitycznych: XRF, spektrofotometrii i fadometrii. Ponadto wykonano dla tych obiektów sparametryzowaną dokumentację konserwatorską. Celem tego projektu jest opracowanie strategii ochrony obejmującej określenie optymalnych warunków eksponowania i przechowywania dzieł wykonanych na carta azzurra.
Ponadto przeprowadzono nieinwazyjne badania technologiczne pięciu XVI-wiecznych obrazów niderlandzkich należących do kolekcji MNW. Celem przeprowadzonych badan nieinwazyjnych obejmujących m.in. reflektografię i radiografię cyfrową było dotarcie do warstwy przygotowawczej obrazów tak, aby możliwe było określenie, w jakim stopniu występuje w nich podrysowanie.
W czerwcu w ramach projektu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem rozpoczną się prowadzone przez LANBOZ badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie.
https://pl-pl.facebook.com/Lanboz

15.02.2016
Wyniki I konkursu w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

Zakończyła się ocena punktowa wniosków zgłoszonych w ramach I konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych, ekspertyz interdyscyplinarnych oraz strategii ochrony. Została dokonana przez recenzentów ocena każdego wniosku w skali od 0 do 40 punktów w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie wyników oraz upowszechnianie rezultatów. Minimalna ocena umożliwiająca uzyskanie pozytywnej rekomendacji wynosiła 28 punktów. Pozytywną rekomendacje uzyskało 10 wniosków, które zostały wymienione na zamieszczonej poniżej liście rankingowej. Wnioskodawcy, czyli muzea, których wnioski osiągnęły pozytywną ocenę w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu otrzymają informacje dotyczące realizacji wniosków.

Nr wniosku: K1-2015-05
Tytuł projektu: Carta azzurra – zagadnienie odbarwiania się niebieskiego papieru stosowanego w Wenecji od 2 połowy XV wieku na przykładzie rysunków Jacopa Palmy Młodszego i Jacopa Bassana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr wniosku: K1-2015-12
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie
Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie

Nr wniosku: K1-2015-01
Tytuł projektu: Badania technologiczne w kierunku uzyskania informacji o występowaniu podrysowania w pięciu XVI-wiecznych obrazach niderlandzkich z kolekcji Muzeum Narodowego    w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr wniosku: K1-2015-07
Tytuł projektu: Portret Karola Ferdynanda Wazy z dawnego kolegium jezuickiego w Nysie – próba określenia autorstwa
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie

Nr wniosku: K1-2015-06
Tytuł projektu: Ekspertyza obrazu „Judyta z głową Holofernesa” warsztatu Lucasa Cranacha Starszego potwierdzająca autentyczność dzieła
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie

Nr wniosku: K1-2015-03
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu „Pojmanie Samsona” ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr wniosku: K1-2015-11
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu Zofii Stryjeńskiej
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Kielcach

Nr wniosku: K1-2015-04
Tytuł projektu: Portret księżnej Daisy von Pless na tarasie zamku Książ autorstwa Reginalda Arthura (1862-1899)- zagadka przemalowania
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr wniosku: K1-2015-10
Tytuł projektu: Badania techniki i technologii bezcennych dzieł malarstwa niderlandzkiego z XV i XVIw, na podobraziach drewnianych z Gabinetu Kolekcjonerskiego Zamku Królewskiego na Wawelu
Wnioskodawca: Zamek Królewski na Wawelu

Nr wniosku: K1-2015-02
Tytuł projektu:
Badania technologiczna XVI-wiecznych obrazów religijnych na desce ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
09.11.2015 I konkurs w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

Rada Naukowa Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem ogłasza I nabór wniosków na wykonanie badań technologicznych, ekspertyz interdyscyplinarnych oraz strategii ochrony.

Do zgłaszania wniosków uprawnione są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nabór jest przeprowadzany w formie elektronicznej na stronie http://krajowecentrum.mnk.pl przez wypełnienie formularza wniosku w systemie naboru wniosków. Nabór rozpocznie się 15 listopada, a skończy 15 grudnia 2015 r.