Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

O nas

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem jest nowatorskim projektem Muzeum Narodowego w Krakowie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest udostępnienie potencjału badawczego Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ) innym muzeom.

Centrum prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy oraz wspiera działania konserwatorskie. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia upowszechniające wiedzę w tym zakresie. Zadaniem Centrum jest prowadzenie prac badawczych
i rozwojowych zmierzających do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej w szerokim interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistyki. Możliwa jest opcja współpracy z działami naukowymi MNK.

Centrum raz w roku ogłasza konkurs i przeprowadza nabór wniosków o finansowanie badań skierowany do muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podmioty, które osiągną najwyższe pozycje na liście rankingowej mogą otrzymać zaproszenie do ustalenia szczegółowego zakresu i warunków realizacji projektu w zależności od wsparcia finansowego ze strony MKiDN.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  


Dofinansowano ze środków budżetu państwaDotacja celowa

Kontynuacja projektu Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem (KCBD)

Dofinansowanie
160 000 zł

Całkowita wartość:
160 000 zł