Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Projekty badawcze

Projekty wyłonione w V Konkursie w zakresie badań technologicznych oraz ekspertyz interdyscyplinarnych realizowane przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w 2023 roku

Numer wniosku: K5-2022-08
Tytuł projektu: Tajemniczy portret mężczyzny z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obraz z kręgu van Dycka czy dzieło samego mistrza? Rozpoznanie techniki i technologii
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Kopyciak, dr Tomasz Wilkosz, Agnieszka Widacka-Bisaga, dr Julio M. del Hoyo-Meléndez

Numer wniosku: K5-2022-03
Tytuł projektu: Badania polichromii ściennych w Zamku Żupnym w Wieliczce
Wnioskodawca: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Kopyciak, dr Tomasz Wilkosz, dr Julio M. del Hoyo-Meléndez

Numer wniosku: K5-2022-06
Tytuł projektu: Badania interdyscyplinarne bursztynowej plakiety ozdobnej nr inw. MHMG/B/212 ze zbiorów Muzeum Bursztynu oddziału Muzeum Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Gdańska
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Kopyciak, dr Tomasz Wilkosz, Elżbieta Kuraś, dr Julio M. del Hoyo-Meléndez

Numer wniosku: K5-2022-04
Tytuł projektu: Zjawisko „śląskiego realizmu” w dziełach Wilhelma Kalteysena von Oche i pokrewnych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Badania technologiczne i obrazowe pogłębiające wiedzę o praktyce warsztatowej w malarstwie śląskim w okresie ok. 1440–1470
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Kopyciak, dr Tomasz Wilkosz, dr Julio M. del Hoyo-Meléndez

Numer wniosku: K5-2022-02
Tytuł projektu: Badania technologiczne wybranych elementów stroju mordwińskiego ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Wnioskodawca: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Kopyciak, dr Tomasz Wilkosz, dr Julio M. del Hoyo-Meléndez


Projekty wyłonione w IV Konkursie w zakresie badań technologicznych oraz ekspertyz interdyscyplinarnych realizowane przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w 2022 roku


Numer wniosku: K4-2021-01
Tytuł projektu: Badania technologiczne szkatuły autorstwa Christopha Mauchera, najcenniejszego obiektu bursztynowego w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Malborku
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Elżbieta Kuraś, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Stępień, dr Tomasz Wilkosz

Numer wniosku: K4-2021-05
Badania technologiczne obrazu "Portret Henryka III Walezego" Francois Quesnela ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Stępień, dr Tomasz Wilkosz

Numer wniosku: K4-2021-03
Ekspertyza interdyscyplinarna dotycząca dwóch tzw. czekoladek ze zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Stępień, dr Tomasz Wilkosz

Numer wniosku: K4-2021-04
Badania technologiczne pięciu obiektów z kolekcji portretu trumiennego i tablic herbowych Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
Wnioskodawca: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Maria Labut, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Stępień, dr Tomasz Wilkosz

Numer wniosku: K4-2021-02
Badania tekturowego podłoża oraz warstw malarskich obrazu Jana Hrynkowskiego ,,Tancerka II” ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Wnioskodawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Stępień, dr Tomasz Wilkosz


Projekty wyłonione w III Konkursie w zakresie badań technologicznych oraz ekspertyz interdyscyplinarnych realizowane przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w latach 2019 i 2021

Numer wniosku: K3-2017-08
Tytuł projektu: Badania technologiczne Muhiru z Bohonik – planszy talizmanicznej Tatarów polskich z XVIII-XIX w. Rekonstrukcja zawartości treściowej zabytku sztuki i piśmiennictwa tatarskiego w Polsce przy użyciu nowoczesnych technologii konserwatorskich
Wnioskodawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska, Michał Obarzanowski, Mirosław Żak

Numer wniosku: K3-2017-03
Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania konserwatorskie pięciu najcenniejszych obiektów z kolekcji Muzeum Bursztynu oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Elżbieta Kuraś, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Stępień, dr Tomasz Wilkosz

Numer wniosku: K3-2017-07
Tytuł projektu: Badania nad ustaleniem atrybucji 5 obrazów pochodzących z królewskiej kolekcji malarstwa z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Zespół realizujący: dr Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Marta Matosz, Michał Obarzanowski, dr Anna Ryguła, Karolina Skóra, Aldona Stępień, dr Agnieszka Widacka-Bisaga, dr Tomasz Wilkosz 


Projekty wyłonione w II Konkursie w zakresie badań technologicznych, strategii ochrony oraz ekspertyz interdyscyplinarnych realizowane przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w 2017 roku


Nr wniosku: K2-2016-04
Tytuł projektu: Analiza technologiczna malowanych skrzydeł pentaptyku "Pięciu boleści Marii" (1507 r.) - miejsce wykonania i pochodzenie ich twórców
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Zespół realizujący: Karolina Budkowska, Piotr Frączek, dr Anna Klisińska-Kopacz, Michał Obarzanowski

Nr wniosku: K2-2016-08
Tytuł projektu: Opracowanie strategii ochrony dzieł sztuki eksponowanych na galerii Alfreda Wierusza-Kowalskiego i polskiego malarstwa monachijskiego
Wnioskodawca: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Osoba realizująca: Barbara Świątkowska

Nr wniosku: K2-2016-09
Tytuł projektu: Ochrona, użytkowanie koncertowe i eksponowanie fortepianów historycznych z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
Wnioskodawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Julio del Hoyo-Meléndez, Michał Obarzanowski, Joanna Sobczyk

Nr wniosku: K2-2016-12
Tytuł projektu: Badania technologiczne szesnastowiecznych obiektów obcych ze Zbiorów Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Wnioskodawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Zespół realizujący: dr Julio del Hoyo Meléndez, Joanna Sobczyk

Nr wniosku: K2-2016-13
Tytuł projektu: Kompleksowe badania konserwatorskie wszystkich elementów stropu w Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Zespół realizujący: Piotr Frączek, Anna Klimek, Michał Obarzanowski

Nr wniosku: K2-2016-16
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie
Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie
Zespół realizujący: Karolina Budkowska, Piotr Frączek, dr Julio del Hoyo-Meléndez, dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, Michał Obarzanowski, Joanna Sobczyk

Nr wniosku: K2-2016-21
Tytuł projektu: Badania technologiczne klejnotów ze Skarbu Średzkiego - cz. 1
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, Michał Obarzanowski

Nr projektu: K2-2016-23
Tytuł projektu: Opracowanie optymalnych warunków przechowywania i eksponowania zbioru rysunków technicznych
Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Zespół realizujący: dr Julio del Hoyo Meléndez, Joanna Sobczyk

Nr projektu: K2-2016-26
Tytuł projektu: Lustra z Sali Lustrzanej zamku w Pszczynie - osiągnięcie XIX-wiecznej myśli technologicznej
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Agata Mendys, Michał ObarzanowskiProjekty wyłonione w I Konkursie w zakresie badań technologicznych, strategii ochrony oraz ekspertyz interdyscyplinarnych realizowane przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w 2016 i 2017 roku

Nr wniosku: K1-2015-05
Tytuł projektu: Carta azzurra – zagadnienie odbarwiania się niebieskiego papieru stosowanego w Wenecji od 2 połowy XV wieku na przykładzie rysunków Jacopa Palmy Młodszego i Jacopa Bassana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie
Zespół realizujący: dr Julio del Hoyo-Meléndez, Marta Matosz, Agata Mendys, Michał Obarzanowski, Joanna Sobczyk

Nr wniosku: K1-2015-12
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie
Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Julio del Hoyo-Meléndez, dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, Michał Obarzanowski, Joanna Sobczyk

Nr wniosku: K1-2015-01
Tytuł projektu: Badania technologiczne w kierunku uzyskania informacji o występowaniu podrysowania w pięciu XVI-wiecznych obrazach niderlandzkich z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie
Zespół realizujący: dr Agata Mendys, Michał Obarzanowski

Nr wniosku: K1-2015-07
Tytuł projektu: Portret Karola Ferdynanda Wazy z dawnego kolegium jezuickiego w Nysie – próba określenia autorstwa
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Julio del Hoyo-Meléndez, dr Barbara Łydżba-Kopczyńska

Nr wniosku: K1-2015-06
Tytuł projektu: Ekspertyza obrazu „Judyta z głową Holofernesa” warsztatu Lucasa Cranacha Starszego potwierdzająca autentyczność dzieła
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Anna Klisińska-Kopacz, Michał Obarzanowski

Nr wniosku: K1-2015-03
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu „Pojmanie Samsona” ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Anna Klisińska-Kopacz, Michał Obarzanowski

Nr wniosku: K1-2015-11
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu Zofii Stryjeńskiej
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Kielcach
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Anna Klisińska-Kopacz, Michał Obarzanowski

Nr wniosku: K1-2015-04
Tytuł projektu: Portret księżnej Daisy von Pless na tarasie zamku Książ autorstwa Reginalda Arthura (1862-1899) - zagadka przemalowania
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Agata Mendys, Michał Obarzanowski

Nr wniosku: K1-2015-02
Tytuł projektu: Badania technologiczna XVI-wiecznych obrazów religijnych na desce ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Anna Klisińska-Kopacz, Michał Obarzanowski


Projekty pilotażowe w zakresie badań technologicznych, strategii ochrony oraz ekspertyz interdyscyplinarnych realizowane przez Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem w 2015 roku

Badania technologiczne obiektów

Badania technologiczne obrazu „Scena alegoryczna” naśladowcy Parysa Bordone z Zamku Królewskiego na Wawelu.
Zespół realizujący: Piotr Frączek, dr Anna Klisińska-Kopacz

Sparametryzowana dokumentacja konserwatorska obejmująca zdjęcia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego: widzialnym (VIS), ultrafioletowym (UV), podczerwonym (IR) oraz radiografię cyfrową obrazu „Gabinet sztuki królewicza Władysława Zygmunta Wazy” malarza antwerpskiego z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.
Zespół realizujący: Piotr Frączek, Michał Obarzanowski

Sparametryzowana dokumentacja konserwatorska obejmująca zdjęcia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego: widzialnym (VIS), ultrafioletowym (UV), podczerwonym (IR) oraz radiografię cyfrową uzupełniona o badania z zastosowaniem fluorescencji rentgenowskiej (XRF) obrazu „Gra w szachy”, Sofonisby Anguissola z kolekcji Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Zespół realizujący: Piotr Frączek, Marta Matosz, Michał Obarzanowski

Opracowanie strategii ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury 

Opracowanie wytycznych ekspozycji i strategii ochrony dla rękopisu Adama Mickiewicz: „Pan Tadeusz”,
kopii rękopisu „Pan Tadeusz” oraz rękopisu Juliusza Słowackiego „Album podróży na Wschód”, zawierający rysunki, akwarele, wiersze i zapiski z lat 1835-1837, 5463 z kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Zespół realizujący: dr Julio del Hoyo Meléndez, Joanna Sobczyk

Ekspertyza Interdyscyplinarna
Badania obejmujące analizę nieinwazyjną, badania pigmentów, spoiw oraz analizę porównawczą wyników badań fizykochemicznych tryptyku „Sąd Ostateczny” z warsztatu Hieronim Boscha z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.
Zespół realizujący:  Piotr Frączek, dr Anna Klisińska-Kopacz, dr Agata Mendys, Michał Obarzanowski