Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Projekty badawcze

Projekty wyłonione w II Konkursie, a następnie realizowane przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w 2017 roku

Numer wniosku: K2-2016-23
Opracowanie optymalnych warunków przechowywanie i eksponowania zbioru rysunków technicznych


Badania i opracowanie strategii ochrony zbioru rysunków technicznych znajdujących się w inwentarzu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ten bardzo cenny zbiór planów i rysunków technicznych, będących jednym z najważniejszych źródeł informacji dotyczących dziejów górnośląskiego górnictwa na przełomie XVIII i XIX w. liczy 2207 pozycji inwentarzowych (4100 jednostek archiwalnych). Jest on podzielony na dwa duże działy, obejmujące górnictwo i hutnictwo. Rysunki techniczne wykonane odręcznie kolorowymi tuszami na papierze czerpanym są również świadectwem kunsztu dawnych kreślarzy i inżynierów. Przeprowadzone badania będą miały na celu przewidzenie procesów degradacji papieru oraz opracowanie optymalnych warunków ekspozycyjnych dla części zbiorów.

Celem wniosku jest przeprowadzenia serii badań oceniających stan zachowania obiektów na podłożu papierowym. Wyniki badań pomogą ustalić optymalny czas eksponowanie obiektu oraz plan opieki konserwatorskiej dla magazynowanych zbiorów.


Nr wniosku: K2-2016-04
Tytuł projektu: Analiza technologiczna malowanych skrzydeł pentaptyku "Pięciu boleści Marii" (1507 r.) - miejsce wykonania i pochodzenie ich twórców
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Nr wniosku: K2-2016-08
Tytuł projektu: Opracowanie strategii ochrony dzieł sztuki eksponowanych na galerii Alfreda Wierusza-Kowalskiego i polskiego malarstwa monachijskiego
Wnioskodawca: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Nr wniosku: K2-2016-09
Tytuł projektu: Ochrona, użytkowanie koncertowe i eksponowanie fortepianów historycznych z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
Wnioskodawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Nr wniosku: K2-2016-12
Tytuł projektu: Badania technologiczne szestastowiecznych obiektów obcych ze Zbiorów Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Wnioskodawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Nr wniosku: K2-2016-13
Tytuł projektu: Kompleksowe badania konserwatorskie wszystkich elementów stropu w Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Nr wniosku: K2-2016-16
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie
Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie

Nr wniosku: K2-2016-21
Tytuł projektu: Badania technologiczne klejnotów ze Skarbu Średzkiego - cz. 1
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Nr projektu: K2-2016-23
Tytuł projektu: Opracowanie optymalnych warunków przechowywania i eksponowania zbioru rysunków technicznych
Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Nr projektu: K2-2016-26
Tytuł projektu: Lustra z Sali Lustrzanej zamku w Pszczynie - osiągnięcie XIX-wiecznej myśli technologicznej
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Projekty wyłonione w I Konkursie, a następnie realizowane przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w 2016 i 2017 roku

Nr wniosku: K1-2015-05
Tytuł projektu: Carta azzurra – zagadnienie odbarwiania się niebieskiego papieru stosowanego w Wenecji od 2 połowy XV wieku na przykładzie rysunków Jacopa Palmy Młodszego i Jacopa Bassana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr wniosku: K1-2015-12
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie
Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie

Nr wniosku: K1-2015-01
Tytuł projektu: Badania technologiczne w kierunku uzyskania informacji o występowaniu podrysowania w pięciu XVI-wiecznych obrazach niderlandzkich z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr wniosku: K1-2015-07
Tytuł projektu: Portret Karola Ferdynanda Wazy z dawnego kolegium jezuickiego w Nysie – próba określenia autorstwa
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie

Nr wniosku: K1-2015-06
Tytuł projektu: Ekspertyza obrazu „Judyta z głową Holofernesa” warsztatu Lucasa Cranacha Starszego potwierdzająca autentyczność dzieła
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie

Nr wniosku: K1-2015-03
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu „Pojmanie Samsona” ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr wniosku: K1-2015-11
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu Zofii Stryjeńskiej
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Kielcach

Nr wniosku: K1-2015-04
Tytuł projektu: Portret księżnej Daisy von Pless na tarasie zamku Książ autorstwa Reginalda Arthura (1862-1899) - zagadka przemalowania
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr wniosku: K1-2015-02
Tytuł projektu: Badania technologiczna XVI-wiecznych obrazów religijnych na desce ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie


Projekty pilotażowe realizowane przez Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem w 2015 roku

BADANIA TECHNOLOGICZNE OBIEKTÓW

Badania technologiczne obrazu „Scena alegoryczna” naśladowcy Parysa Bordone z Zamku Królewskiego na Wawelu.

OPRACOWANIE STRATEGII OCHRONY DLA DZIEŁ SZTUKI MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DLA KULTURY
Sparametryzowana dokumentacja konserwatorska obejmująca zdjęcia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego: widzialnym (VIS), ultrafioletowym (UV), podczerwonym (IR) oraz radiografię cyfrową obrazu „Gabinet sztuki królewicza Władysława Zygmunta Wazy” malarza antwerpskiego z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.

Sparametryzowana dokumentacja konserwatorska obejmująca zdjęcia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego: widzialnym (VIS), ultrafioletowym (UV), podczerwonym (IR) oraz radiografię cyfrową uzupełniona o badania z zastosowaniem fluorescencji rentgenowskiej (XRF) obrazu „Gra w szachy”, Sofonisby Anguissola z kolekcji Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Opracowanie wytycznych ekspozycji i strategii ochrony dla rękopisu Adama Mickiewicz: „Pan Tadeusz”,
kopii rękopisu „Pan Tadeusz” oraz rękopisu Juliusza Słowackiego „Album podróży na Wschód”, zawierający rysunki, akwarele, wiersze i zapiski z lat 1835-1837, 5463 z kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

EKSPERTYZA INTERDYSCYPLINARNA
Badania obejmujące analizę nieinwazyjną, badania pigmentów, spoiw oraz analizę porównawczą wyników badań fizykochemicznych tryptyku „Sąd Ostateczny” z warsztatu Hieronim Boscha z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.